Broková střelba :

Lovecké kolo - Lovecký SKEET - SKEET:

Cena jednoho asfaltového terče 3,50 Kč.

Individuelní trénink na vybraných stanovištích bez odstřílení celé položky 5 Kč za 1 terč.

Compact Sporting

Cena jednoho asfaltového terče 4 Kč (120 Kč za položku)

Individuelní trénink na vybraných stanovištích bez odstřílení celé položky 5 Kč za 1 terč.

Zajíc na průseku - samostatně - 6 Kč terč.

TRAP - Olympijský TRAP - Univerzální TRAP -Double TRAP- Multi TRAP

Cena jednoho asfaltového terče 4 Kč.

Individuelní trénink na vybraných stanovištích bez odstřílení celé položky 5 Kč za 1 terč.

Střelba mimo stanovenou provozní dobu - hodinová přirážka 100 Kč á 1 hodina = 1 střelec
+ za každých dalších započátých 15 min 25 Kč á 1 střelec.

Kulová střelba :

pronajímají se celá střeliště za fixní cenu na 1 hodinu.

Střeliště C1(35m) - 300 Kč
Střeliště C2(100m) - 500 Kč
Střeliště E1(75m) - 600 Kč - střeliště je cca 25 metrů široké
Střeliště E2(50m) - 500 Kč - pronajímá se jen po dohodě se správcem

- 10 minut od zápisu střelce v klubovně se odpočítává na přípravu.

Střelba mimo stanovenou provozní dobu - hodinová přirážka 100 Kč á 1 hodina = 1 střelec
+ za každých dalších započátých 15 min 25 Kč á 1 střelec.

Nastřelování zbraní:

1 střelec - 1 zbraň - časový limit 30 minut - 50 Kč.

Členové OMS Mělník po předchozí dohodě se správcem - 1 zbraň - časový limit 30 minut - zdarma
další zbraně viz- předchozí odstavec.

pro myslivecká sdružení a organizace budou poplatky stanoveny po dohodě se správcem.

Sankce :

Návštěvníci střelnice jsou povinni dodržovat střelecký řád střelnice FOX- Chloumek, což potvrzují zápisem a podpisem do knihy návštěv v klubovně střelnice, jsou povinni zapsat všechny zbraně, které mají na střelnici (i v autě) včetně ráží. Střelba na nestandartní terče, nebo do zařízení střelnice, použití nábojů z větším brokem než 2,4 mm a porušení řádu a pokynů správce a pracovníků střelnice se trestá udělením finační sankce ve výši 500 Kč. V závažných, či opakovaných případech vyloučením z návštěv střelnice.