rádi bychom Vás ve zkratce seznámili s možností
sportovního a rekreačního vyžití na
sportovní střelnici Mělník - Chloumek - SSK - Fox Mělník.

Areál střelnice se rozkládá na 6 ha ploše a s přilehlým lesním porostem je celková výměra 11 ha. Na ní navazuje komplex
lesních smíšených porostů.
Na této ploše jsou k dispozici:
Dvě broková střeliště Lovecké kolo (Skeet, Lovecký Skeet ).
A dvě broková střeliště Olympijský trap, Univerzální trap, Double trap
+ střeliště Compact sporting
Všechna broková střeliště svými tech.
parametry odpovídají mezinárodním
požadavkům a tech. předpisům UIT
a lze na nich pořádat vrcholové
závody – viz uskutečněný závod
Frankonia Cup,Mistrovství ČR v Univerzálním trapu atd. Všechna broková střeliště jsou vybavena automatickými vrhačkami typu:
Lapporte – MEC Systems – Fab.