Příjezd:
Po výjezdu z Mělníka směr Č. Lípa, bezprostředně po výjezdu
z města vpravo, klasická silniční tabulka - směr Chloumek, za ní
v průhledu cca. 15m pomocná šipka - střelnice. Po cca. 1km
jízdy mimo zástavbu silnice uhýbá vpravo
k části Chloumek - šipka vyzývající ke sjezdu na lesní silničku
přímo do lesa. Po cca 200m, první možnost odbočení vpravo
dolů (šipka střelnice) a cca po 300m na rozhraní lesa a polí střelnice.

 

Optimální příjezd z Prahy:
Dálnice Praha - Teplice na 16km u Nové Vsi výjezd na Mělník, cca 13 km po přejezdu
mostu přes Labe na kruhovém objezdu rovně přes křižovatku směr Č. Lípa, po 500m viz výše.